ავტომობილის ევაკუაცია

ევაკუაცია ხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ევაკუატორით სარგებლობის დასაშვები რაოდენობა და ჯამური კილომეტრაჟი განისაზღვრება ბარათის ტიპით.
„Black“ ბარათის მფლობელებს ევაკუაციისას უზრუნველვყოფთ სათადარიგო ავტომობილით დანიშნულების ადგილამდე.