მძღოლის მომსახურება

მძღოლის სერვისი მოიცავს: ავტომობილის წაყვანას გასარეცხად, ტექ დათვალიერებაზე, ზეთის გამოსაცვლელად ან ავტოსერვისში. გამოძახებისას მოდის კომპანიის მძღოლი, იბარებს  კლუბის წევრის ავტომობილს მიღება-ჩაბარების აქტით, მიჰყავს შესაბამის სერვისზე და  ავტომობილი პროცესის დასრულებისთანავე  ასევე მიღება-ჩაბარების აქტით ბარდება კლუბის წევრს. მძღოლის სერვისის რაოდენობა განისაზღვრება ბარათზე არსებული ევაკუაციისა და ტექ. დახმარების საერთო რაოდენობით.