იურისტის კონსულტაცია

24 საათის განმავლობაში ჩვენი იურისტები გასცემენ ინფორმაციას ავტომობილთან დაკავშირებულ ნებისმიერ იურიდიულ საკითხზე.