ფასდაკლებათა სისტემა

კლუბის წევრები სარგებლობენ 5-40%-იანი ფასდაკლებებით პროფილერ და არაპროფილურ სავაჭრო თუ მომსახურების ობიექტებში. ფასდაკლებები განისაზღვრება ბარათის ტიპის მიხედვით